Jarkko Haverinen toteaa:

Aika on suhteellista. Iloiseksi koettu menee nopeammin ja ikäväksi koettu hitaammin. Ne ketkä ovat juosseet Cooperin testin kahteentoista minuuttiin tietävät omasta kokemuksestaan, että se aika saattoi tuntua pitkältä kärsimykseltä. Kehittämällä itseäsi tietoisemmaksi, joka on vastakohta tiedostamattomalle reagoinnille, ikävät jaksot muutuvatkin kokemuksiksi ja tärkeiksi opeiksi, joista on todella hyötyä.